Profiel:

PPC-Nederland is een jong en dynamisch inkoopcentrum voor de publieke sector. Het bedrijf is op 3 februari 2014 opgericht.

De kracht van de onderneming:

PPC-Nederland zoekt de samenwerking met professionals op en creëert een optimale keten met veel aandacht voor de relatie en optimale samenwerking met onze opdrachtgevers.

Doelgroep:

Publieke sector.

Marktsector:

PPC-Nederland richt zich met name op de GWW-sector leveringen, diensten en werken.

Expertise:

PPC-Nederland heeft expertise bij alle facetten van het (Europees) aanbestedingstraject, van inkoopafweging, contractvoorbereiding, aanbesteden, via uitvoering tot afronding, evaluatie en nazorg.

Aanbod:

PPC-Nederland biedt professionele advisering, begeleiding, (interim) management, coaching on the job en levert onze klanten in deze marktsector een complete dienstverlening.

Resultaat:

PPC-Nederland is continu op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van Public Procurement waardoor er deskundig kan worden ingespeeld op de behoefte van de klant.

De transactiekosten worden laag gehouden door de inrichting van een efficiënt, doelmatig en rechtmatig inkoopproces.

PPC-Nederland kreeg van haar klanten in 2014 een hoge klanttevredenheidsscore.

Specialisme:

PPC-Nederland is gespecialiseerd in:

- Prestatie inkoop;

- Duurzaam inkopen;

- Procesgericht werken;

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Rob Salemink

E-mailadres: info@ppc-nederland.nl

Telefoon:06-14593725 

 

 

 

 

 

 


Lees meer...   (2 reacties)